Blower door test - měření (ne) průvzdušnosti obálky budovy

Nová zelená úsporám

Co to je "Blower door test"?

Blower door test - česky zkouška průvzdušnosti obálky budovy, je zkouška odolnosti obálky budovy proti úniku vzduchu nechtěnými mezerami, nebo netěsnostmi ve vzduchotěsné obálce budovy, kterou tvoří podlaha a z největší části vnitřní omítka navázaná na okna, dveře a případně parozábranu ve střeše. Měří se množství vzduchu potřebné k udržení určitého přetlaku resp. podtlaku v budově za jednu hodinu pomocí speciálního ventilátoru, který se umisťuje do vzduchotěsné plachty v prostoru dveří (proto "door test").

KONTAKTNÍ FORMULÁŘ zde - můžete vložit adresu, telefon a podlahovou plochu domu

Na co je potřeba vědět podlahová plocha domu?

Pro určení průvzdušnosti je nutné vědět přesný objem vzduchu v budově a nastavit měřící přístroj.

Ideální je, když zákazník pošle před měřením E-mail s výkresy půdorysu a řezu domu, urychlí tak průběh měření.

Jak dlouho trvá zkouška "Blower door test" ?

U rodinných domů většinou 2 až 3 hodiny dle velikosti a dispozic objektu.

Mohou být v budově při měření přítomny osoby (např.:obyvatelé domu)? Není to zdraví škodlivé?

Přetlak a podtlak vyvolaný ventilátorem měřícího zařízení je tak malý, že ho lidské tělo nemá šanci rozpoznat, další osoby jsou u měření vítány, neboť mohou asistovat při odhalování nedostatků, případně mohou některé nedostatky opravit ještě v průběhu testování.

Je možné dosáhnout hodnoty měření 0?

Teoreticky ano, ale v praxi spíše ne. Pokud se ale při výstavbě počítá s neprůvzdušností pasivní budovy, pak hranice 0,6 nebývá při kvalitně odvedené práci problém.

V jakém stavu musí být budova pro měření Nová Zelená úsporám?
Budova musí být dokončena včetně vnitřních instalací, po měření by se nemělo zasahovat do vzduchotěsné obálky budovy (šlice, ventilace pro digestoř, dodatečná instalace zásuvek nebo vypínačů,...), nemusí být osazena sanitární technika, ale je pak nutné tyto otvory zvlášť utěsňovat.

V případě nejasností, se raději včas u nás informujte. 

K čemu je vzduchotěsnost budovy? Nemá dům "dýchat"?

Kolem netěsností bývá plíseň. Proč? Protože tam kde je velký teplotní rozdíl uvnitř budovy (vlivem proudění studeného vzduchu z venku), tam kondenzuje pára a vzniká vynikající prostředí pro plísně.

Když dům "dýchá" tak je v něm obyčejně zima. V extrémních případech se nedá ani vytopit (staré domy) = vysoké náklady na vytápění.

K větrání se v dnešní moderní době používá tzv.: rekuperace (zpětný odběr tepla) - někdy nazývané "nucené větrání", kterou lze ušetřit nezanedbatelné množsví tepla větráním. Při správném nastavení lze u kvalitních rekuperačních jednotek dosáhnout až 95% účinnosti.

Výše uvedené nezamněňovat s odvětrávanou, nebo difuzně otevřenou fasádou.

Pro koho, nebo co je měření určeno?

Měření Blower door test je vyžadováno pro získání dotace Nová zelená úsporám, ale zanedlouho bude vyžadováno od stavebních úřadů pro splnění podmínek "kolaudace" resp. povolení užívání novostavby. Současný trend ve výstavbě nových budov se zaměřuje na vyšší kvalitu a hospodárnost bydlení, tzn. na nízkoenergetické domy a domy v tzv. pasivním standardu, což jsou domy, které potřebují velmi málo, nebo vůbec žádnou "kupovanou" energii a dokonce jsou schopny energii do veřejné sítě dodávat.

Existuje nějaká specielní norma na tato měření?

Ano, ovšem - základní norma na měření průvzdušnosti - vzduchotěsnosti staveb je ČSN EN ISO 9972

Která místa domu jsou problémová?

Toto kromě kvality provedení závisí na použitém stavebním materiálu. Je velký rozdíl mezi stavbou např. z dutých cihel (Porotherm, Heluz,...), nebo monolitem z betonu. U "klasických" zděných domů z dutých cihel, mohou být problémy kolem prostupů omítkou - instalace voda, odpad, ale i elektrikářskými krabicemi pod zásuvkami, nebo vypínači. Časté úniky tepla jsou špatně seřízenými dveřmi, nebo okny. Nejčastější chyba bývá při "nedodělané" vnitřní omítce nad sádrokartonem - tam to přece není vidět, ale...To samé platí u podlahy - pak jsou problémy u dilatačních spár. Špatně osazené vnitřní parapety. Vyústění vzduchotechniky, ...........