Tlakové zkoušky. Měření hluku, vlhkosti a úniků tepla.

Infrakamera - měření rozdílů teplot - rodinný dům v pasivním standardu

V jakém stavu by měly být instalace vodovodu při měření?

Nejlépe před zakrytím tepelnou izolací a před "záhozem" šliců, ale po min. 12 hodinách stabilizace provozním přetlakem.

Pokud to již není možné, zkouška lze také provést, ale případná netěsnost spojů se pak velmi těžko hledá...

Vyústění tzn. přípojné body pro vodovodní baterie, myčky, pračky, apod., by měly být zaslepeny tlakovými (kovovými) zátkami (můžeme zajistit), nebo pak samotnými bateriemy, či roháčky, apod.

OBJEDNÁVEJTE Zde - Kontaktní formulář

V jakém stavu by měla být otopná soustava?

Pro otopnou soustavu platí prakticky totéž = před záhozem, ale s osazením všech ventilů, hlavně pojistných.

V jakém stavu by mělo být odpadní potrubí?

Před záhozem, avšak vyústění musí být zaslepeno zátkami, tzn. bez sifonů a keramiky.

 

Kdy je možné měření úniků tepla budovy, je to možné pouze v zimě?

Nejideálnější to je samozřejmě v topném období, ale jde to i v období, kdy okolní teplota od teploty v měřeném objektu dosahuje rozdílu alespoň 10°C, nebo lépe 15°C.

Je možné termokamerou určit umístění trubek podlahového topení?

Ano, není to problém. Pro případ, kdy potřebujete např. připevnit cokoli k podlaze šrouby, nebo vytvořit otvor sekáním, či vrtáním je dobré vědět, kudy vede trasa podlahového topení a předejít tak zbytečné komplikaci. Pokud je problém s netěsností podlahového topení, lze touto metodou určit pravděpodobné místo problému a nemusí se bourat celá podlaha.

Lze použít termokameru i k odhalení vad v elektroinstalaci?

Ano, lze tak předejít i velmi vysokým škodám - požár od zkratu (špatně upevněný kabel - povolený šroubek,...) v zásuvce, rozvaděči, apod.

Kdo potřebuje měření hluku?

Je to spíše měření neprůzvučnosti.

Měřením hluku se dá určit, správné provedení díla - např. kvalita, nebo množství materiálu protihlukového opatření (příčky, předstěny, podhledu,...).

Nebo naopak se dá určit, jaké opatření je potřeba k určitému útlumu okolního ruchu tak, aby investice do takové úpravy byla ekonomicky výhodná a přitom dostačující.

Měření hluku je důležité i pro pracovníky, které jsou vystaveni vyšší hlučnosti prostředí k určení zdravotní nezávadnosti, nebo k určení maximálního času, který mohou denně v takovém prostředí strávit.

 

OBJEDNÁVEJTE Zde - Kontaktní formulář